Inschrijfformulier Informatie-uitwisselingsmoment

Voor: Leerkrachten bovenbouw, IB’ers en een ieder die betrokken is bij de overgang van Basisschool naar Voortgezetonderwijs.

Wat: Op maandag 30 januari 2023 organiseren wij opnieuw een moment waarin we collega’s van het basisonderwijs uitnodigen om elkaar te ontmoeten. Ben je betrokken bij de overgang van PO >> VO of gewoon geïnteresseerd: welkom!

Doel: De breedte van het voortgezet onderwijs ontdekken, waarin Praktijkonderwijs een prachtige en kansrijke onderwijsroute is voor leerlingen die meer gebaad zijn bij praktischer onderwijs: leren door doen én leren doen!

Programma: 15:30 uur inloop met koffie/thee 16:00 uur Informatieuitwisselingsmoment 17:00 uur Informeel moment met een hapje en drankje én de mogelijkheid om onze school te bekijken.

Opgeven: • via onze website: www.denoordhoek.com • via: info.noordhoek@stichting-logos.nl (onder vermelding van: IB-moment)

We zien uit naar jouw komst: onderwijs maken we samen!

Hartelijke groet,

namens het Team van Praktijkschool De Noordhoek

Janine Kortlever (Teamleider Zorg)

Aanmelden