Leerlingen

Leerlingen

Leerlingen

 

Allemaal anders, ieder zijn talent
Ieder mens is uniek, met eigen mogelijkheden en talenten. We geloven dat ieder kind, ieder mens kan groeien en zich kan ontwikkelen. Op De Noordhoek willen we samen met anderen ons doel bereiken: Voor elke leerling een waardige plek in de samenleving.

Bij ons staat de leerling centraal. We hebben oog voor wat de maatschappij van mensen en, voor ons in het bijzonder, van jongeren vraagt. Het onderwijs en de zorg binnen onze school wordt aangeboden door goed opgeleide professionals, die de sleutel vormen binnen ons onderwijs.

Ontwikkelingsperspectief
Voor iedere leerling, die start op De Noordhoek maakt de school een ontwikkelingsperspectief (OPP). Hierin staat wat de verwachte ontwikkeling is voor de leerling op school. We gebruiken hiervoor informatie uit het onderwijskundig rapport, eventueel aanvullend onderzoek, gesprekken met ouders en gesprekken met de vorige school. Daarna zal het OPP uitgebreid worden met het individueel ontwikkelingsplan (IOP).

Individueel Ontwikkelingsplan (IOP)
Samen met de leerling bespreekt de mentor de leerdoelen voor de komende periode. In samenspraak met de ouders worden deze doelen vastgesteld. Het OPP is hierbij een document dat vooral de mentor inzicht geeft in de mogelijkheden van de leerling. Het OPP en het individueel ontwikkelingsplan (IOP) vormen samen een groeidocument waarin we de persoonlijke ontwikkeling van uw kind volgen.

Copyright 2019 - Christelijke praktijkschool De Noordhoek
Stichting LOGOS