Leerlingenraad

Leerlingenraad

Leerlingenraad

Leerlingenraad
Op onze school hebben we een leerlingenraad die ervoor is om alle dingen die leerlingen aangaan met elkaar te bespreken en ook om voorstellen te doen naar de leraren of de schoolleiding.

Regelmatig vergadert de leerlingenraad over allerlei zaken. Op het mededelingenbord van de leerlingenraad in de kantine hangen de notulen van de laatste vergadering.

In de school (gang tussen lokaal 3 en 4) hangt een ideeën-bus waarin leerlingen vragen of opmerkingen voor de leerlingenraad kunnen doen.

De docent die betrokken is bij de leerlingenraad is Ineke Schumacher. Voor meer informatie kunnen leerlingen zich bij haar melden. Contact is ook mogelijk per mail.

Het afgelopen jaar zijn de volgende punten besproken:

  • Nieuwe aanwas voor de leerlingenraad
  • Nieuw te bouwen fietsenstalling
  • Taalgebruik binnen de school.
Copyright 2019 - Christelijke praktijkschool De Noordhoek
Stichting LOGOS