Roosterwijzigingen

Roosterwijzigingen

Roosterwijzigingen

Het liefst zouden we geen roosterwijzigingen willen hebben, maar helaas zijn er wel eens docenten ziek of zijn er andere verplichtingen of activiteiten.

Bij ziekte van een docent proberen we zoveel mogelijk de lessen door te laten gaan en een vervanger te vinden. Lukt dit niet, dan kan er intern met leerlingen worden geschoven. Een klas naar huis sturen is een maatregel die wordt toegepast als er geen andere mogelijkheden meer zijn, bijvoorbeeld als er een aantal leraren tegelijk ziek of afwezig zijn en er geen vervanging voorhanden is. Ouders ontvangen hierover informatie per telefoon, per mail of per brief.

Via het ouderportaal van SOM kunt u het rooster zien van uw kind.

Op deze pagina treft u een link aan naar de roosterwijzigingen.

Copyright 2019 - Christelijke praktijkschool De Noordhoek
Stichting LOGOS