Schoolregels

Schoolregels

Op school hebben we regels om de omgang met elkaar prettig te houden.

De 10 leefregels binnen De Noordhoek

1. Ik ben op tijd in de les.

2. Ik hang mijn spullen aan de kapstok of doe deze in mijn kluis:
a. Jas
b. Hoofddeksel
c. Werkschoenen
d. Gymtas

3. Ik heb alle schoolspullen bij me, die ik nodig heb tijdens de les.

4. Ik maak mijn huiswerk, zoals is opgegeven.

5. Ik zorg voor rust in de school:
a. Ik loop rustig door de school.
b. Ik blijf van de ander af.
c. Ik fiets niet op het plein.
d. Ik zet mijn telefoon op stil: geen muziek, geen ringtonen, geen filmpjes, etc.

6. Ik gedraag me respectvol naar docenten en medeleerlingen.

7. Ik los conflicten op door rustig te reageren, weg te lopen of hulp te halen.

8. Ik ben aanspreekbaar op mijn gedrag en taalgebruik.

9. Ik gebruik mijn telefoon en internet volgens de regels van de school.

10. In het gebouw en op het schoolterrein wordt niet gerookt: de Noordhoek is een rookvrije school. Ook energiedrankjes, alcohol en drugs zijn verboden.

Consequenties:

1. Ik ben te laat:

a. Ik meld me bij de conciërge.

b. Als ik 3x|6x|9x te laat ben, moet ik nakomen.

2. Ik heb mijn schoolspullen niet op orde:
a. bij de 1e keer volgt een waarschuwing
b. bij de 2e of volgende keer moet ik nakomen

3. Ik heb mijn huiswerk niet (volledig) gemaakt.
a. bij de 1e keer volgt een waarschuwing
b. bij de 2e of volgende keer moet ik nakomen
c. mijn huiswerk moet ik alsnog inleveren

4. Als bovenstaande zaken vaker voorkomen, dan maakt de docent een melding bij de mentor. Er wordt dan contact opgenomen met ouder(s) en/of verzorger(s).

Copyright 2019 - Christelijke praktijkschool De Noordhoek
Stichting LOGOS