Dokwerk

Dokwerk

Dokwerk

Het ontstaan van Dokwerk
Vanwege passend onderwijs blijven steeds meer leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het reguliere basisonderwijs. De verwijzing naar een vorm van voortgezet onderwijs voor deze leerlingen is vaak een zorg voor de verwijzende basisschool. Deze zorg vanuit de verwijzende basisscholen wordt op de Noordhoek sinds een aantal jaren als werkelijkheid ervaren. Al jaren achtereen komen leerlingen vanuit het vmbo naar het Praktijkonderwijs. Dit gebeurt vaak in het 3e jaar. Veel van deze leerlingen hebben de nodige problemen achter de rug, zijn ongemotiveerd geraakt en hebben (te) veel verzuim.
Het arrangement ‘Dokwerk’ is gestart voor leerlingen waarbij leren dusdanig wordt belemmerd door specifieke onderwijsbehoeften t.a.v. gedrag en werkhouding; dat het behalen van een vmbo-diploma (zeer) moeilijk maakt.

Wat is het doel van Dokwerk?
Het bieden van een breed vangnet met duidelijke uitstroommogelijkheden aan leerlingen in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar. Deze leerlingen hebben specifieke onderwijsbehoeften en zijn hierdoor niet in staat het reguliere vmbo te volgen of daarin te starten.

In de onderbouw wordt gewerkt naar uitstroom regulier vmbo.
In de bovenbouw wordt gewerkt naar uitstroom via de Entreeopleiding naar MBO.

Doelgroep
• IQ 80 of hoger
• Advies vmbo basis-kader (BK) met lwoo
• Geen twijfel over leercapaciteit vmbo BK niveau
• Leerachterstand valt niet binnen het Praktijkonderwijs (PrO)
• Beperkingen in het sociaal functioneren
– Ondersteuning binnen het basisonderwijs gehad (soc-em)
– Specifieke onderwijsbehoeften binnen het voortgezet onderwijs nodig (soc-em)
– (Te) kwetsbaar op sociaal-emotioneel gebied voor een vmbo-school
– Nog niet zelfstandig genoeg voor een vmbo-school
• Werkhoudingsproblemen (moeite met leren leren, plannen, organiseren)

Wat biedt Dokwerk meer dan vmbo lwoo++?
• Kleine groepen (ongeveer 12 leerlingen)
• Overzichtelijke omgeving
• Duidelijk rooster met zo min mogelijk wisselingen
• Mentor geeft minimaal 60% van de lessen in de mentorgroep
• Uitgebreide zorgstructuur (van het Praktijkonderwijs)
• Uitgebreide praktijkbegeleiding (zoals in het Praktijkonderwijs)
• Succeservaring opdoen (opstromen i.p.v. afstromen)
• Docenten met sterke pedagogisch- didactische eigenschappen, gericht op de mogelijkheden van leerlingen.

Copyright 2019 - Christelijke praktijkschool De Noordhoek
Stichting LOGOS