Entreeopleiding

Entreeopleiding

Entreeopleiding

De entreeopleiding wordt in de 5e klas aangeboden en is een smalle, beroepsgerichte assistent opleiding. Wat de leerling moet kennen en kunnen aan het einde van de entreeopleiding, staat in het kwalificatiedossier. Het kwalificatiedossier bevat één of meerdere kwalificaties rondom een bepaalde beroepsgroep. Dit kan zijn: Techniek, Bouw, Plant, Dier, Zorg, Dienstverlening of Horeca.

Tijdens de entreeopleiding lopen de leerlingen twee dagen per week stage in een geaccrediteerd leerbedrijf. Deze stage wordt beroepspraktijkvorming (BPV) genoemd.

De entreeopleiding wordt afgesloten met een door het DaVinci College afgenomen praktijkexamen. Hiermee wordt een officieel mbo niveau 1-diploma behaald. Dit diploma is voor veel leerlingen een einddiploma. Voor sommigen kan het diploma toegang geven tot een vervolgopleiding op mbo niveau 2. Dit is afhankelijk van het tijdens de opleiding behaalde niveau Nederlands en rekenen.

                                               

Copyright 2019 - Christelijke praktijkschool De Noordhoek
Stichting LOGOS