ESF subsidie

ESF subsidie

ESF subsidie

Ook in schooljaar 2017-2018 is ESF-subsidie voor Praktijkscholen en vso aangevraagd.
Jongeren van Pro/vso-scholen zijn extra kwetsbaar op de arbeidsmarkt. Deze jongeren hebben veelal moeite met het verkrijgen en/of behouden van een baan. Vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) is voor deze groep 166 miljoen euro beschikbaar gesteld, met als doel het terugdringen van jeugdwerkeloosheid en arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Ondanks de stappen die de afgelopen jaren reeds zijn gezet dankzij ESF-subsidie, is het voor jongeren van PrO/vso-scholen nog altijd niet vanzelfsprekend dat zij een plek op de arbeidsmarkt weten te bemachtigen en te behouden. Uit voorgaande ESF-projecten van gemeente Gorinchem blijkt dat verdere financiële ondersteuning voor verbetering van aansluiting met de regionale arbeidsmarkt essentieel is.

De gemeente Gorinchem heeft voor de PrO/vso-scholen, gevestigd in de arbeidsmarktregio Gorinchem, ESF-subsidie aangevraagd onder de projectnaam “Arbeidstoeleiding PrO-vso Gorinchem 2017-2018”. Middels deze ESF-subsidie wil de -coördinerende- gemeente Gorinchem faciliteren dat de PrO/vso-scholen extra middelen kunnen investeren in arbeidstoeleiding en duurzame arbeidsinpassing/ -participatie van leerlingen in het schooljaar 2017-2018.

                                                    

Copyright 2019 - Christelijke praktijkschool De Noordhoek
Stichting LOGOS