Praktijkonderwijs

Praktijkonderwijs

Praktijkonderwijs

Praktijkonderwijs: Leren door doen én leren doen!

Leren in de praktijk is ons uitgangspunt. Voor iedere leerling zoeken we naar een leerroute op het eigen niveau. De theorie proberen we zoveel mogelijk te verbinden aan de praktijk. Ons onderwijs is gericht op samenwerken, open staan voor de ander, positief omgaan met elkaar, leren communiceren en wijs worden in de digitale wereld. In kleine klassen en in kleine stappen leren de leerlingen zich deze vaardigheden steeds meer eigen te maken.

Onze kracht ligt in de intensieve begeleiding en zorg voor de leerling. Daarbij is het belangrijk dat alle betrokkenen een actieve rol hebben in dit proces.

Allemaal anders, ieder zijn talent!

Copyright 2019 - Christelijke praktijkschool De Noordhoek
Stichting LOGOS