Stage

Stage

Stage

Stage leert!
Stage lopen is dé manier van leren in de praktijk. Ons stageteam zorgt voor de juiste begeleiding. In nauwe samenwerking met het netwerk van stagebedrijven zoeken we steeds opnieuw naar een passende leerplek voor elke leerling.

Stage op De Noordhoek
We bieden een arbeidstoeleidingsproces in de vorm van diverse stages en bewuste sectorkeuzes binnen het onderwijsprogramma.

Doel van de verschillende stages zijn achtereenvolgens:
• werknemersvaardigheden eigen maken
• beroepsvaardigheden aanleren
• oriëntatie op de arbeidsmarkt en daarna het kiezen van een beroepsrichting
• plaatsing in een stage met arbeidsperspectief
De laatste stage is essentieel voor het verkrijgen van een baan in het stagebedrijf, een leerwerktraject (BBL) of een stageplaats voor een BOL traject.

Opzet van de stage:
• Klas 1: aanbod van alle praktijksectoren in het lesprogramma
• Klas 2: theoretische stagevoorbereiding, begeleide stage (1 ochtend per week)
• Klas 3: oriëntatiestages (2 dagen per week)
• Klas 4: oriëntatiestages (2-3 dagen per week)
• Klas 5 : plaatsingsstage met mogelijkheid Entree 1 te volgen en examen te doen (2-4 dagen per week)

Stage werkt!
Met onze jarenlange ervaring weten we dat het stageproces onmisbaar is in de zoektocht voor onze leerlingen naar een passende plaats op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. In nauw contact met de stagebedrijven proberen we dan ook alles wat in ons vermogen ligt te doen om deze zoektocht te laten slagen. De afgelopen jaren stroomde 96% van onze leerlingen uit naar werk of een vervolgopleiding. Hierin is ons netwerk aan prachtige stagebedrijven onmisbaar.

Copyright 2019 - Christelijke praktijkschool De Noordhoek
Stichting LOGOS