Ouders

Ouders

Ouders

Ouders/verzorgers zijn de eerst verantwoordelijken voor hun kind en onze leerling. De Noordhoek wil samen met de ouders zoeken naar de mogelijkheden van de leerling.De contacten met ouders/verzorgers worden in eerste instantie onderhouden door de mentor van de leerling. Aan het begin van het schooljaar is er een kennismakingsavond met de mentor. Daarnaast zijn er mentoravonden (bespreking individueel ontwikkelplan met leerling) en een rapportavond. Een afspraak maken met de mentor is altijd (tussentijds) mogelijk.
Daarnaast zijn er algemene informatieavonden voor ouders en kan een huisbezoek door de mentor of stagedocent gepland worden. Alle ouders en bekenden zijn welkom op de jaarlijkse Open Avond.

Ook informeert De Noordhoek de ouders via :
• Het ouderportaal. De ouders kunnen via de website inloggen en zo toegang krijgen tot de roosters, resultaten en aanwezigheid van hun kind. U krijgt op de kennismakingsavond met de mentor de benodigde informatie.
• Een rapport met cijfers waarmee de vorderingen aangegeven worden. In februari en juli krijgen de leerlingen deze mee naar huis.
• De nieuwsbrief. In principe wordt er minimaal 3x per schooljaar een Nieuwsbrief uitgegeven. Hierin staat geschreven over de gang van zaken op school en wat er de komende tijd op school staat te gebeuren.
• Incidentele mededelingen (vaak per mail).

Copyright 2019 - Christelijke praktijkschool De Noordhoek
Stichting LOGOS