Aanmeldingsprocedure

Aanmeldingsprocedure

Aanmeldingsprocedure

Aanmelding

Op De Noordhoek willen we goed onderwijs geven en een veilige omgeving realiseren voor onze leerlingen. Daarom willen we graag in een gesprek met u om te zien of onze school het onderwijs kan bieden wat uw kind nodig heeft, voordat u uw kind aanmeldt op onze school.

De aanmelding vindt plaats door het invullen van het aanmeldingsformulier. Dit formulier krijgt u mee na het oriënteringsgesprek. Daarna volgt nog een traject om een toelaatbaarheidsverklaring Praktijkonderwijs te verkrijgen via het Samenwerkingsverband.

Om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek kunt u bellen tijdens schooltijden of u vult onderstaand contactformulier in.

Interesse in:
Copyright 2020 - Christelijke praktijkschool De Noordhoek
Stichting LOGOS