Gedragsregels en protocollen

Gedragsregels en protocollen

Op onze school vinden we het belangrijk dat de leerlingen zich veilig voelen. Ook vinden we het belangrijk om open te zijn over ons handelen. We hebben enkele gedragsregels en protocollen opgesteld waarin u kunt lezen, hoe we handelen en omgaan met diverse zaken.

Anti-pestprotocol 2017

Protocol Sociale Media gebruik

Sociale Veiligheidsplan De Noordhoek 2017

Gedragscode-LOGOS

Privacy-reglement-voor-LOGOS-Stichting-voor-Protestants-Christelijk-Onderwijs

Copyright 2019 - Christelijke praktijkschool De Noordhoek
Stichting LOGOS