Christelijke praktijkschool De Noordhoek

Allemaal anders, ieder zijn talent!

 

Ieder mens is uniek, met eigen mogelijkheden en talenten. Met elkaar zoeken we naar de groei en ontwikkeling van ieder individu. We nemen initiatief om samen met anderen ons doel te bereiken:

voor elke leerling een waardige plek in de samenleving.

 

Kenmerkend voor de Noordhoek:

 • Kleinschalig: ongeveer 200 leerlingen
 • Kleine klassen: 10-14 leerlingen
 • De leerling staat centraal
 • Duidelijke schoolregels
 • Individuele (gedrags)aanpak, waar nodig

 

Met de ervaring van gisteren, de inspiratie van vandaag en het verlangen om het morgen nog beter te doen:

We weten dat praktijkonderwijs werkt!

Contact
Play video

Bekijk video

De Noordhoek in beeld

Agenda

Onderwijs

Leren in de praktijk is ons uitgangspunt. Voor iedere leerling zoeken we naar een leerroute op het eigen niveau. De theorie proberen we zoveel mogelijk te verbinden aan de praktijk.

Ons onderwijs is gericht op samenwerken, open staan voor de ander, positief omgaan met elkaar, leren communiceren en wijs worden in de digitale wereld.

In kleine klassen en in kleine stappen leren de leerlingen zich deze vaardigheden steeds meer eigen te maken.

Lees meer

Stage lopen is de manier van leren in de praktijk. In nauwe samenwerking met het netwerk van stagebedrijven zoeken de stagedocenten steeds opnieuw naar een passende leerplek voor elke leerling.

Op De Noordhoek bieden we een arbeidstoeleidingsproces in de vorm van diverse stages en bewuste praktijkvakkeuzes binnen het onderwijsprogramma.

Doel van de verschillende stages zijn:

 • werknemersvaardigheden eigen maken
 • beroepsvaardigheden aanleren
 • oriëntatie op de arbeidsmarkt en daarna het kiezen van een beroepsrichting
 • plaatsing in een stage met arbeidsperspectief

Lees meer

De brugklas geeft de leerlingen, waarbij twijfel is in het geven van advies in groep 8, de mogelijkheid om kennis te maken met zowel praktijkonderwijs als vmbo. Zodat na dit leerjaar een passende en bewuste keuze gemaakt kan worden.

De leerlingen krijgen de theorievakken op vmbo basis niveau aangeboden (Nederlands, Engels, Rekenen&Wiskunde, Biologie en Wereldoriëntatie) maar krijgen ook praktijkvakken aangeboden (Techniek, Bouw, Dienstverlening, Zorg, Horeca, Plant&Dier)

Verder is er veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling tijdens mentorlessen, les Sociale Vaardigheden, Persoonlijke Sociale Vorming en Leefstijl. Ook het Leren leren: Hoe leer je? Hoe plan je het huiswerk? Hoe gebruik ik mijn agenda? is onderdeel van het lesprogramma van de brugklas.

Lees meer

Dokwerk is een initiatief van De Noordhoek in samenwerking met partnerscholen en het Samenwerkingsverband Pasvorm. Dokwerk is bedoeld voor leerlingen met een vmbo-basis-kader advies (met LWOO) maar waarvan de verwijzende basisschool twijfels heeft of deze leerling het binnen een gewone vmbo gaat redden.

Wat biedt Dokwerk?

 • Kleine groepen ongeveer 12 leerlingen
 • Overzichtelijke omgeving
 • Duidelijk rooster met zo min mogelijk wisselingen
 • Mentor geeft minimaal 60% van de lessen in de mentorgroep
 • Uitgebreide zorgstructuur van het Praktijkonderwijs
 • Uitgebreide praktijkbegeleiding zoals in het Praktijkonderwijs
 • Succeservaring opdoen (opstromen i.p.v. afstromen)

Lees meer

Voor leerlingen binnen het Praktijkonderwijs, die het niveau (streefniveau van Praktijkonderwijs voor Nederlands en rekenen) goed beheersen is er de Entreeopleiding. Deze leerlingen kunnen binnen onze school een mbo-opleiding niveau 1 volgen. Deze Entreeopleiding wordt in klas 5 aangeboden en afgesloten met een Praktijkexamen, dat wordt afgenomen door een examinator voor het DaVinci College.

Het Entreetraject:
– t/m klas 4 ontwikkelt de leerlingen zich op niveau 1F
– in klas 5 volgt de leerling de entreeopleiding (bij succesvolle afronding diploma mbo-1)
Voor sommige leerlingen is het mogelijk door te stromen naar een vervolgopleiding op mbo niveau 2 (bol of bbl).

Lees meer

Om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, vinden wij het als school heel belangrijk om Branche Gerichte Cursussen (BGC’s) aan te bieden. Bij een succesvolle afronding van een cursus heeft de leerling een landelijk erkend certificaat in handen. Op dit moment bieden we de volgende branche gerichte cursussen aan:

 • Horeca ‘Werken in de keuken’
 • Zorg ‘Microvezel, schoonmaken’
 • Techniek ‘MAG lassen’
 • Techniek ‘SVA metaal’
 • Dienstverlening ‘Winkelmedewerker’
 • VCA basis veiligheid
 • Heftruck
Copyright 2020 - Christelijke praktijkschool De Noordhoek
Stichting LOGOS