test

Wanneer naar het PRO?

Wanneer naar het PRO?

De Noordhoek in Gorinchem is een kleinschalige, christelijke praktijkschool met een breed praktijkaanbod.

Praktijkonderwijs (PRO) is voor de leerlingen van het voortgezet onderwijs van 12 t/m 18 jaar, die in groep 8 een advies Praktijkonderwijs hebben gekregen. De Noordhoek is voor jongeren die het meest leren door iets vaak te doen onder begeleiding van een docent.

Twijfel Pro of vmbo
Voor sommige leerlingen is het advies van de basisschool nog niet helemaal helder.

  • Bij twijfel tussen Praktijkonderwijs of vmbo bieden we de Brugklas aan.
  • Voor leerlingen met een VMBO-advies, waarbij er twijfel is of het vmbo gaat lukken vanwege sociaal-emotionele redenen, is Dokwerk mogelijk passend.

Alle leerlingen op onze school moeten een toelaatbaarheidsverklaring Praktijkonderwijs (TLV Pro) krijgen van het Samenwerkingsverband Munio. Lees meer over aanmelden en toelating.

Aanmelden