NH.2023.061 (3)

Samen met ouders

Samen met ouders/verzorgers

U bent de eerst verantwoordelijke voor uw kind, onze leerling. Samenwerken met ouders/verzorgers vinden wij belangrijk. We willen graag dat u én uw kind meedenken in wat nodig en mogelijk is om te leren en te groeien. Zo versterken we samen de ontwikkeling van uw zoon of dochter.

Mentor

Elke leerling heeft een mentor. Deze docent onderhoudt vanuit school het contact met thuis. Tijdens het schooljaar zijn er enkele geplande gesprekken waar we u als ouders/verzorgers verwachten:

  • tijdens een kennismakingsavond aan het begin van het schooljaar
  • tijdens mentoravonden
  • tijdens IOP-gesprekken.

Tussendoor kunt u met de mentor contact opnemen, via de mail of telefonisch. Ook is er altijd de mogelijkheid om een afspraak op school te plannen.

Er zijn informatieavonden voor ouders. Soms spreekt de schoolmaatschappelijke werkster af om op huisbezoek te komen. Dit kan in samenspraak met de mentor, de stagedocent of het zorgteam zijn.

De Noordhoek informeert ouders op verschillende manieren:

  • Via het ouderportaal hebben jullie toegang tot de roosters, resultaten en aanwezigheid van uw kind. Via deze website kunnen jullie daarop inloggen. We informeren u hierover tijdens de kennismakingsavond. Ook kunt u hierover contact opnemen met de mentor.
  • In februari en juli ontvangen de leerlingen een rapport. Hierin leest u de waardering van het werk en de inzet van uw kind op het niveau waarin uw kind is geplaatst.
  • De nieuwsbrief krijgt u ca. 3x per schooljaar.
  • Informatieve mededelingen sturen we u via de mail. We vragen u dan ook nadrukkelijk om onze administratie een up-to-date mailadres te sturen, zodat u geen informatie hoeft te missen.
Aanmelden