NH.2023.006 (2)

Ziek melden

We vragen u contact op te nemen als uw kind ziek is. We verwachten dat u ons voor half negen belt om dit te melden. U belt hiervoor de conciërge of de administratie. Als uw kind beter is, dan vragen we u een 'beter-meld-briefje' mee te geven aan uw kind en deze af te geven bij de administratie.

Spijbelen

We houden bij wanneer kinderen afwezig zijn. Wanneer uw kind zonder bericht afwezig is, nemen we zo snel mogelijk contact met u op. Spijbelen ('ongeoorloofd schoolverzuim') melden we bij de leerplichtambtenaar.

Aanmelden