YHS_3774

Ziek melden

We vragen u contact op te nemen als uw kind ziek is. We verwachten dat u ons voor half negen belt om dit te melden. U belt hiervoor de conciërge of de administratie. Als uw kind beter is, dan vragen we u een 'beter-meld-briefje' mee te geven aan uw kind en deze af te geven bij de administratie.

Spijbelen

We houden bij wanneer kinderen afwezig zijn. Wanneer uw kind zonder bericht afwezig is, nemen we zo snel mogelijk contact met u op. Spijbelen ('ongeoorloofd schoolverzuim') melden we bij de leerplichtambtenaar.

Verlof en bijzonder verlof

Alleen in bijzondere gevallen geven we een leerling vrij. Bijvoorbeeld bij een jubileum van ouders of grootouders; de trouwerij van broer of zus. U kunt hiervoor schriftelijk een verzoek indienen.

Het kan voorkomen dat een leerling afwezig moet zijn vanwege afspraken met artsen of andere instanties. Het is fijn om deze afspraken na schooltijd te plannen. Lukt dat niet, dan ontvangen we vooraf graag een afwezigheidsbriefje.

Aanmelden