YHS_4134

Dokwerk (vmbo)

Dokwerk is voor leerlingen, die met hun intelligentie en leercapaciteit passen binnen het reguliere vmbo, maar van wie de ouders of de basisschool twijfelen of ze dit gaat lukken. Dokwerk-leerlingen hebben speciale onderwijsbehoeften. Dat zie je in hun werkhouding en gedrag: soms hebben ze last van sociale teruggetrokkenheid, angst, depressie en psychische problemen (internaliserende problematiek). Ze hebben speciale begeleiding nodig om goed te blijven leren. Zonder die bijzondere hulp halen ze hun vmbo-diploma (mogelijk) niet.

Doel

Dokwerk biedt deze specifieke groep vmbo-leerlingen een breed vangnet. In de onderbouw werkt de leerling toe naar een reguliere plek binnen een vmbo-school. Mocht het na 1 of 2 jaar niet lukken om door te stromen naar een reguliere vmbo, dan is het mogelijk dat de leerling bijvoorbeeld de theoretische route binnen het Praktijkonderwijs volgt (er wordt gewerkt naar uitstroom via de Entreeopleiding naar het MBO) of doorstroomt richting een vorm van Gespecialiseerd Onderwijs.

Dokwerk is voor jongeren met het volgende profiel:

 • IQ van 80 of hoger
 • Advies vmbo basis-kader (BK) met lwoo
 • Geen twijfel over leercapaciteit vmbo-BK niveau
 • Beperkingen in het sociaal functioneren (sociaal-emotionele ondersteuning binnen het basisonderwijs gehad en specifieke onderwijsbehoeften binnen het voortgezet onderwijs)
 • Sociaal-emotioneel (te) kwetsbaar voor een vmbo-school
 • Nog niet zelfstandig genoeg voor een reguliere vmbo-klas
 • Moeite met leren leren, plannen, organiseren (werkhouding)

Wat biedt Dokwerk uw kind meer dan in het vmbo/lwoo++?

 • Kleine groepen (ongeveer 12 leerlingen)
 • Overzichtelijke omgeving
 • Duidelijk rooster met zo min mogelijk wisselingen
 • Mentor geeft minimaal 60% van de lessen in de mentorgroep
 • Uitgebreide zorgstructuur en praktijkbegeleiding in samenwerking met De Noordhoek, een school voor praktijkonderwijs
 • Succeservaringen bij doorstroom naar regulier vmbo
 • Docenten met sterke pedagogisch-didactische competenties voor deze specifieke doelgroep, gericht op de mogelijkheden van deze leerlingen.

Dokwerk is gericht op leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften maar met perspectief op het behalen van een regulier vmbo-diploma. Een inschrijvingscommissie bepaalt of een leerling in aanmerking komt voor Dokwerk. Dokwerk- leerlingen staan ingeschreven op een vmbo-school, nl. het Gilde te Gorinchem. Het onderwijs wordt, fysiek echter aangeboden binnen de kleinschalige, voor deze doelgroep specifiek passende omgeving van De Noordhoek, een praktijkschool te Gorinchem. Het onderwijs wordt in samenwerking met het onderwijsteam van het Gilde en ondersteunende expertice vanuit Samenwerkingsverband Pasvorm op vmbo-niveau aangeboden. Als de leerling na Dokwerk de overstap maakt naar het reguliere vmbo-onderwijs, kan de leerling zelf kiezen op welke vmbo-school dat zal zijn.

Formeel ligt de verantwoordelijkheid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs bij de bestuurder van CVO-AV, de stichting waaronder het Gilde valt. Tussen CVO-AV en stichting LOGOS, het bestuur waaronder praktijkschool De Noordhoek valt, is vastgelegd, dat het MT van De Noordhoek het eerste aanspreekpunt is voor ouders/verzorgers en derden.

Aanmelden