YHS_4134

Dokwerk (vmbo)

Al jaren komen er leerlingen vanuit 2 of 3 vmbo naar het Praktijkonderwijs. Veel van hen hebben de nodige problemen achter de rug. Ze zijn ongemotiveerd geraakt en hebben (te) veel lessen verzuimd. Vanuit die ervaring is Dokwerk ontstaan.
Met de Dokwerk-aanpak gaan we voor opstroom: van vmbo binnen het
Praktijkonderwijs naar vmbo. Zo doen leerlingen weer veel succeservaringen op.

Dokwerk is voor leerlingen, die met hun intelligentie en leercapaciteit passen binnen het vmbo, maar van wie de ouders of de basisschool twijfelen of ze dit gaat lukken. Dokwerk-leerlingen hebben speciale onderwijsbehoeften. Dat zie je in hun werkhouding en gedrag: soms hebben ze last van van sociale teruggetrokkenheid, angst, depressie en psychische problemen (internaliserende problematiek). Ze hebben speciale begeleiding nodig om goed te blijven leren. Zonder die bijzondere hulp halen ze hun vmbo-diploma (mogelijk) niet.

Doel

Dokwerk biedt deze groep vmbo-leerlingen een breed vangnet met duidelijke uitstroommogelijkheden. In de onderbouw werkt de leerling toe naar een plek op een reguliere vmbo-school.

Mocht het na 2 jaar niet lukken om uit te stromen naar het vmbo, dan volgt een leerling de theoretische route binnen het Praktijkonderwijs. Uitstroomdoel is dan Entree mbo1. Ook is het mogelijk dat een leerling een advies krijgt voor een andere school.

Dokwerk is voor jongeren met het volgende profiel:

 • IQ van 80 of hoger
 • Advies vmbo basis-kader (BK) met lwoo
 • Geen twijfel over leercapaciteit vmbo-BK niveau
 • Beperkingen in het sociaal functioneren (sociaal-emotionele ondersteuning binnen het basisonderwijs gehad en specifieke onderwijsbehoeften binnen het voortgezet onderwijs)
 • Sociaal-emotioneel (te) kwetsbaar voor een vmbo-school
 • Nog niet zelfstandig genoeg voor een vmbo-school
 • Moeite met leren leren, plannen, organiseren (werkhouding)

Dokwerk is specifiek gericht op leerlingen, met mogelijke uitstroom in het vmbo. Leerlingen met vmbo-niveau bij wie vooraf duidelijk is, dat regulier vmbo niet haalbaar is, passen niet in het Dokwerkarrangement.

Wat biedt Dokwerk uw kind meer dan in het vmbo/lwoo++?

 • Kleine groepen (ongeveer 12 leerlingen)
 • Overzichtelijke omgeving
 • Duidelijk rooster met zo min mogelijk wisselingen
 • Mentor geeft minimaal 60% van de lessen in de mentorgroep
 • Uitgebreide zorgstructuur en praktijkbegeleiding van het Praktijkonderwijs
 • Succeservaringen (op- in plaats van afstromen)
 • Docenten met sterke pedagogisch-didactische eigenschappen, gericht op de mogelijkheden van leerlingen.
Aanmelden