YHS_3791

Onze identiteit

De Noordhoek is een christelijke school voor Praktijkonderwijs. Dat is wat we dagelijks laten zien in ons gedrag en onze benadering van de leerlingen. We leven het geloof.

Onze christelijke identiteit merken leerlingen en ouders vooral in hoe we met elkaar omgaan. Onze inspiratie vinden we in de bijbel waarin God ons laat zien hoe we echt tot onze bestemming mogen komen. Namelijk door lief te hebben en de ander te leren zien door Gods ogen. Ieder gemaakt, als uniek schepsel, om samen prachtige mensen te mogen zijn.

Dagopening

We beginnen de dag met een dagopening. De meeste docenten gebruiken hiervoor de Oase, een boekje vol actuele dagopeningen gericht op het christelijke geloof.

Levensbeschouwing

Daarnaast krijgen de onderbouwleerlingen het vak levensbeschouwing. Tijdens deze lessen leren de leerlingen meer over de bijbel en ze verdiepen zich in andere wereldgodsdiensten. Kerst en Pasen vieren we op een bijzondere wijze en we besteden in de klas aandacht aan de andere gedenkwaardige feestdagen.

Aanmelden