Aanmelden

Tijdens het oriënterend gesprek maakt u kennis met één van onze zorgcoördinatoren en laten we u graag de school zien. Ook vinden we het belangrijk om uw kind alvast wat beter te leren kennen. Na het oriënterende gesprek volgt een aantal stappen:

  • Als u De Noordhoek geschikt vindt als de toekomstige school voor uw kind, dan vragen wij u enkele gegevens met ons te delen.
  • Deze gegevens vult u in in Formulier A. Dit ontvangt u na het oriënterende gesprek.
  • Vervolgens stemmen wij af met de school van herkomst en verdiepen we ons in de onderwijsinformatie over uw kind.
  • De Commissie van Aanname (CvA) bespreekt de verkregen informatie.
  • Voor de Brugklas volgt er nog een extra procedure met betrokkenen van de andere vmbo-scholen.
  • Voor Dokwerk volgt er nog een extra procedure met betrokkenen van het Samenwerkingsverband Munio.
  • Als we uw kind plaatsbaar achten voor het Praktijkonderwijs of de Brugklas, dienen wij bij het Samenwerkingsverband de aanvraag in voor de toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Voor Dokwerk dienen we een aanvraag in voor een TLV-LWOO.
  • Met deze TLV’s kunnen wij uw kind plaatsen.
  • Vervolgens ontvangt u de informatie voor het nieuwe schooljaar.
  • De kennismakingsmiddag voor nieuwe leerlingen van klas 1 staat gepland in juni.
Aanmelden