NH.2023.039

Het team

Het team

Al onze medewerkers vormen samen het team van De Noordhoek. Hierin staan de mentoren centraal voor de leerlingen, maar kan niemand zonder elkaar. Ons team staat voor uitdagend en kwalitatief goed onderwijs.

Binnen ons team is de mentor het aanspreekpunt voor u als ouders/verzorgers. En achter de mentor staat een team

  • met leerkrachten theorie,
  • vakleerkrachten voor de praktijkvakken en het bewegingsonderwijs,
  • onderwijsassistenten die de docenten ondersteunen of zich meer richten op individuele leermomenten voor leerlingen
  • en stagedocenten, die in nauw contact staan met een groot netwerk aan stagebedrijven.

Specialisten

We hebben gedragsdeskundigen in huis en ons zorgteam kent een logopedist, schoolmaatschappelijk werker, orthopedagoog, remedial teacher en zorgbegeleiders.

Ondersteuners en vrijwilligers

Onze administratief medewerkers en conciërge zorgen ervoor dat de organisatie goed wordt ondersteund en verzorgd. Daarnaast werken er op De Noordhoek vrijwilligers, onder leiding van een teamlid. Ook deze vrijwilligers zijn onmisbaar in het mooie proces dat wij met elkaar aangaan met uw kind.

Schoolleiding

Het team van De Noordhoek staat onder leiding van onze directeur en een teamleider.

Aanmelden