YHS_3900

Missie en visie

Missie en visie

Voor elke leerling een waardige plek in de samenleving. Dat is onze missie. We zetten ons bewust in voor de ontwikkeling van elke leerling.

Visie

Goed opgeleide professionals van De Noordhoek geven betekenisvol onderwijs in een moderne praktijkgerichte leeromgeving. Ons onderwijs is gericht op een toekomstige werkplek, baan en/of vervolgopleiding van de leerlingen. Onze focus ligt daarom op wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. Het belang van elke leerling staat daarin voorop.

  • Wij onderscheiden ons door onze geïntegreerde kennis op het ge­bied van onderwijs, gedrag en zorg.
  • We stemmen onze begeleiding af met ouders en zorgpartners.
  • Wij vergroten de mogelijkheden van leerlingen, doordat zij op school hun talenten kunnen ontdekken en ontwik­kelen.
  • Leerlingen leren om zelf verantwoordelijkheid te nemen in hun leerproces. Zo leren zij zo volwaardig mogelijk deel te nemen aan de maatschappij.
Aanmelden