Verlof

Alleen in bijzondere gevallen geven we een leerling vrij. Bijvoorbeeld bij een jubileum van ouders of grootouders; de trouwerij van broer of zus. U kunt hiervoor schriftelijk een verzoek indienen via het formulier aanvraag verlof.

Bij de start van het schooljaar zijn er veel meldingen binnengekomen van luxe verzuim bij Leerplicht- en Voortijdig Schoolverlaten (LVS). Om te voorkomen dat u problemen krijgt met luxe verzuim, leggen we uit wat luxe verzuim is, zie de nieuwsbrief onderaan deze tekst.

Het kan voorkomen dat een leerling afwezig moet zijn vanwege afspraken met artsen of andere instanties. Het is fijn om deze afspraken na schooltijd te plannen. Lukt dat niet, dan ontvangen we vooraf graag een afwezigheidsbriefje. Deze is verkrijgbaar bij de administratie.

Aanmelden