Leerlingenraad

Leerlingenraad

Onze leerlingenraad bespreekt met de schoolleiding zaken die leerlingen aangaan en doet voorstellen naar leerkrachten of de schoolleiding. Leerlingen kunnen hun vragen en opmerkingen voor de leerlingenraad in de ideeënbus doen.

De raad vergadert regelmatig. Op hun mededelingenbord in de kantine hangen de notulen van de laatste vergadering.

Voor meer informatie kunnen leerlingen contact opnemen met de leden van de leerlingenraad of de begeleidende docenten: Mw. A. Smits en Dhr. M. van Maastrigt.

Aanmelden