YHS_3928-HDR

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) van De Noordhoek heeft adviesrecht en soms instemmingsrecht over schoolbeleid en beslissingen, voordat de directie een besluit kan nemen. In de MR zijn het team en de ouders vertegenwoordigd. De vergaderingen van de MR zijn over het algemeen openbaar.

In de Medezeggenschapsraad hebben de onderstaande 3 ouders en 3 personeelsleden zitting. Ze zijn voor een periode van 6 jaar gekozen.

Namens de ouders:

  • mw. A. Joosen ( leerling in de 1e klas)
  • mw. I. Smits (tweeling in de 3e klas)
  • mw. W. Blacha (leerling in de 3e klas)

Namens het personeel:

  • mw. I. Schumacher
  • mw. E. van Egdom
  • mw. A. Smits

Naast de MR is er op LOGOS niveau een gemeenschappelijke MR (GMR). In deze raad zitten vertegenwoordigers van LOGOS-scholen

Aanmelden