IMG_0135

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) van De Noordhoek heeft adviesrecht en soms instemmingsrecht over schoolbeleid en beslissingen, voordat de directie een besluit kan nemen. In de MR zijn het team en de ouders vertegenwoordigd. De vergaderingen van de MR zijn over het algemeen openbaar.

In de Medezeggenschapsraad hebben de onderstaande 3 ouders en 3 personeelsleden zitting. Ze zijn voor een periode van 6 jaar gekozen.

Namens de ouders:

  • mw. A. Joosen ( leerling in de 2e klas)
  • mw. I. Smits (tweeling in de 4e klas)
  • mw. W. Blacha (leerling in de 4e klas)

Namens het personeel:

  • mw. I. Schumacher
  • mw. E. van Egdom
  • mw. A. Smits

Emailadres: mr.noordhoek@stichting-logos.nl

Naast de MR is er op LOGOS niveau een gemeenschappelijke MR (GMR). In deze raad zitten vertegenwoordigers van LOGOS-scholen

Aanmelden