YHS_4123

Entreeopleiding (mbo-1)

De leerlingen uit klas 5, die de theoretische route binnen het Praktijkonderwijs hebben gevolgd, bieden we de Entreeopleiding aan. Hier kan de leerling een diploma op mbo niveau-1 behalen.

Beroepspraktijkvorming (BPV)

De Entreeopleiding is een beroepsgerichte assistent-opleiding. Tijdens de Entreeopleiding lopen de leerlingen twee dagen per week stage in een erkend leerbedrijf.

Diploma

De leerling sluit de Entreeopleiding af met een praktijkexamen. De Noordhoek werkt hierin nauw samen met het Da Vinci College. Als uw kind het examen haalt, krijgt het een diploma op mbo-niveau 1. Dit is voor veel leerlingen een einddiploma. Sommigen starten met dit diploma een vervolgopleiding op mbo-niveau 2.

Dossier

Wat de leerling uiteindelijk moet kennen en kunnen in de Entreeopleiding, staat in het kwalificatiedossier. Dit dossier bevat één of meerdere beroepskwalificaties. De leerling kan kiezen uit deze richtingen:

  • Techniek
  • Bouw
  • Plant
  • Dier
  • Zorg
  • Dienstverlening
  • Horeca
Aanmelden