YHS_3782

Leerlingenzorg

Leerlingenzorg

Intensieve begeleiding en zorg voor jullie kind. Daarin ligt de kracht van De Noordhoek en alle partners. Alle partners zijn onmisbaar, ook de ouders/verzorgers. We zorgen daarom dat we helder en op tijd met elkaar communiceren. Er is vaak en intensief contact met u.

De mentor

Voor ouders/verzorgers is de mentor de eerste aanspreekpersoon.

De zorgcoördinator en het zorgteam

Rond de aanmelding heeft u contact met de zorgcoördinator. De zorgcoördinator en het deskundige zorgteam zijn aanspreekpunt als jullie kind intensievere zorg nodig heeft. Het zorgteam bestaat uit:

  • orthopedagoge, mw. L. Nugteren-Snijder
  • maatschappelijk werkster, mw. D. van der Hoeven
  • zorgcoördinator praktijkonderwijs
  • zorgcoördinator brugklas en Dokwerk, · mw. E. voor de Poorte

In bijzondere gevallen is de teamleider of directeur aanwezig bij de besprekingen van het zorgteam.

Het zorgteam is er voor alle leerlingen en werkt vooral preventief aan optimale begeleiding van een leerling.
Het team werkt nauw samen met de mentoren en de stagedocenten en geven advies en ondersteuning. Als het nodig is, schakelen zij ook de hulp in van derden. Denk aan de jeugdarts (mw. S. Prins), het samenwerkingsverband Munio (mw. M. Witte) en verschillende zorgaanbieders.

Ouders kunnen via de mentor een beroep doen op het zorgteam. Samen zoeken jullie dan naar de beste oplossing in school of met externe hulpverlening. Alle betrokkenen hebben een actieve rol in dit proces.

Aanmelden