IMG_4037

Praktijkonderwijs

Praktijkonderwijs

Stroomschema

Leren door doen én leren doen!

Leren in de praktijk is het uitgangspunt voor het onderwijs op De Noordhoek. Veel leren door te doen en leren doen. De theorie is daarbij zoveel mogelijk verbonden aan de praktijk.

Voor iedere leerling zoeken we naar een leerroute op het eigen niveau. In het schema staan de verschillende mogelijkheden en stappen. Ons onderwijs is gericht op:

  • zelfredzaamheid in werken, wonen, vrije tijd en burgerschap
  • stage lopen
  • positief omgaan met elkaar
  • leren communiceren en samenwerken
  • een waardige plek vinden in de maatschappij

In de kleine klassen en in kleine stappen leert uw kind zich deze vaardigheden steeds meer eigen te maken.

Praktijkonderwijs en daarna

Voor elke leerling een waardige plek in de samenleving. Dat is het doel van ons onderwijs. Leerlingen behalen op De Noordhoek het diploma Praktijkonderwijs of Entree mbo niveau 1.
Leerlingen stromen met hun diploma PRO uit naar verschillende richtingen (zie schema):

  • naar een baan (vaak blijven ze werken na de eindstage),
  • naar het mbo (niveau 1 en 2),
  • naar beschut werk,
  • naar dagbesteding.
Aanmelden