YHS_4063

Kleinschalig

Kleinschalig

Als uw kind zich beter kan ontwikkelen in een kleinschalige omgeving, dan is het op De Noordhoek aan het goede adres!

Ongeveer 200 leerlingen volgen hier praktijkonderwijs. Uw kind komt in een klas met 10 tot 14 andere leerlingen. Dat is overzichtelijk. Veel kinderen ervaren de eigen klas als veilig en zijn op hun gemak. Ze hebben veel contact met klasgenoten en hun mentor. De leerkracht geeft uw kind veel individuele aandacht. Met elkaar zoeken we naar de groei- en ontwikkelingsmogelijkheden voor elke leerling.

Er is veel ruimte in school en de leerlingen gaan in kleine groepjes aan de slag in de mooie praktijklokalen.

Aanmelden