YHS_3768

Brugklas

Brugklas

Soms is nog niet helemaal duidelijk of uw kind beter op het vmbo past of in het Praktijkonderwijs. De Brugklas biedt één schooljaar extra de tijd om dit te ontdekken!

We bieden in de kleine klassen van De Noordhoek theorievakken aan op vmbo-niveau en een leerling volgt daarnaast ook praktijkvakken. We letten dit jaar op de schoolresultaten én de sociaal emotionele ontwikkeling. Zo komen we tot een goed advies voor de verdere schoolloopbaan van de leerling.

De Brugklas is een initiatief van De Windroos en De Noordhoek. ’t Gilde en het Yuverta Ottoland werken hierin ook nauw met ons samen. Dit betekent dat de Brugklasleerlingen zich kunnen oriënteren binnen deze scholen en dat vmbo-docenten lesgeven op De Noordhoek. In mei krijgt elke Brugklasleerling een gezamenlijk opgesteld (school)advies.

Aanmelden